DELOVNE AKCIJE

2009 april
Ureditev tribun, ograje okoli tribun, prestavitev golov in postavitev mrež za golih, ureditev prostora za čiščenje
nogometnih čevljev
 

2011 maj
Preplastitev tribun in ureditev klopi za rezervne igralce
 

2012 april
Zidava prostora za shranjevanje opremo za vzdrževanje igrišča in materiala za pripravo igrišča


Ureditev prostora za čiščenje
nogometnih čevljev

Dodatna dela - urejanje okolice
 

Zidava prostora za shranjevanje opremo za vzdrževanje igrišča in materiala za pripravo igrišča


Urejanje kanalizacije,
 

Kljub delu nasmejani

Prestavitev golov in postavitev mrež za golih

Sodelovali smo

Ureditev tribun